logo


Prosimy o 100 zł wpłaty na wyprawkę plastyczną do końca czerwca.

Dzień otwarty pod hasłem "Bliżej szkoły" odbył się 1 marca 2012 roku godz. 17.00-19.00.
Zapisy dzieci do klas 0 i klas I tylko do końca marca 2011 roku.

List otwarty Pani dyrektor SP205 Magdaleny Czwartosz-Bujnowicz do Rodziców

Jak wygląda nasza szkoła?

Prezentacja multimedialna

Możecie Państwo obejrzeć zdjęcia wykonane w naszej szkole.


Dzieci z grup przedszkolnych w swoich salach.

Copyright Maria Rzadkowolska