logo
Serdecznie witamy na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej Nr 205 w Łodzi!

Zapraszamy na naszą aktualną stronę.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013

Tu znajdziecie Państwo wszystko o naszych przygotowaniach do przyjęcia dzieci sześcioletnich i klas pierwszych.

Jeżeli pragniesz zapewnić swojemu dziecku wszechstronny rozwój,...
Jeżeli chcesz umożliwić mu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności,...
Jeśli zależy Ci na poszerzaniu jego zainteresowań,...

Nasza szkoła gwarantuje:

 • miłą i życzliwą atmosferę
 • bezpieczeństwo
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • nowoczesne metody nauczania i programy autorskie
 • język angielski i informatykę od klasy pierwszej
 • nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne (plastyka, teatr, taniec, sport, chór, fotografia i in.)
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
 • bibliotekę, stołówkę, świetlicę
 • opiekę pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa
 • całodzienną opiekę pielęgniarki
 • lekcje tylko od rana (pracujemy na jedną zmianę)

Nasi uczniowie:

 • uczą się w dużych, estetycznych salach lekcyjnych
 • korzystają z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych
 • ćwiczą w nowoczesnej hali sportowej
 • mogą uczestniczyć w fachowo prowadzonych zajęciach gimnastyki korekcyjnej
 • zdobywają umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w dwóch pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu
 • zdobywają kolejne sprawności zuchowskie (więcej o zuchach)

Naszą szkołę wyróżnia:

 • Certyfikat Wojewódzkie Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie (więcej w zakładce sukcesy 2007-2008)
 • przynależność do Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej Polski (więcej w zakładce galeria zdjęć-archiwum 2007, czerwiec oraz w zakładce sukcesy 2007-2008)
 • udział w akcji "Szkoła bez przemocy"
 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi "Łódzkie Skrzydła" za wybitne osiągnięcia szkoły (zdobyta dwukrotnie w 2002 i 2003 roku)
 • własny program wychowawczy, w którym stawiamy na samodzielność, uczciwość, szacunek dla innych, tolerancję i przyjaźń
 • bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie klas VI

Szkoła nasza istnieje od 1990 roku. Od 1 września 2005 roku kieruje nią pani mgr Magdalena Czwartosz-Bujnowicz, wspierana przez zastępcę dyrektora mgr Krystynę Rzadkowolską, pedagoga szkolnego mgr Agatę Łuczak i 40 wykwalifikowanych nauczycieli. Kadra pedagogiczna regularnie udoskonala warsztat pracy. Większość z nich dodatkowo ukończyło studia podyplomowe. Mogą uczyć dwóch lub więcej przedmiotów. Corocznie nauczyciele biorą udział w kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych. Organizują na terenie szkoły lekcje koleżeńskie i zajęcia otwarte. Proponują programy autorskie.

Do szkoły uczęszcza 423 uczniów. W ciągu całego roku uczestniczą w konkursach. Wielu z nich osiąga sukcesy na terenie szkoły, dzielnicy, województwa i kraju.

Dysponujemy:


 • przestronnym, zadbanym budynkiem szkolnym,
 • nową, wielką salą gimnastyczną,
 • biblioteką zw. Ośrodkiem Informacji i Edukacji Samokształceniowej,
 • najnowocześniejszym sprzętem dydaktycznym,
 • salami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu dla dzieci starszych i młodszych,
 • przytulną świetlicą,
 • stołówką,
 • sklepikiem.


Copyright Maria Rzadkowolska